Skip to main content

5. festival angažovanog

etnografskog filma

Istraživanje kultura kroz objektiv

23–26. novembar 2023.

Centar za kulturu Vlada Divljan

Slobodan ulaz

O festivalu

Festival angažovanog etnografskog filma „Vizantrop“ nastoji da prikupi audiovizuelna ostvarenja domaćih i svetskih autora etnogragfskog i angažovanog filma iz regiona, te da prikaže njihovo viđenje kulturnih i društvenih problema, ali i načine prevazilaženja tih problema. Ovim festivalom, autori i publika izgrađuju dijalog zajedništva, u kome je cilj prikazivanje i prihvatanje različitosti među identitetima i etničkim grupama širom Evrope. „Vizantrop“ okuplja mlade ljude iz regiona i Evrope koji će učestvovati u različitim panelima koji se bave odnosom društvene angažovanosti i filmskog (dokumentarnog / etnografskog) stvaralaštva.

Svake godine selekciona komisija odabira najnovija ostvarenja iz domaće i svetske produkcije etnografskog filma podeljene u četiri kategorije:

Takmičarska kategorija:
• Jednakost i zajedništvo

Informativne kategorije:
• Ženski film
• Ekologija i društveni aktivizam
• Studentski film

Misija

Misija festivala jeste da ohrabruje istraživačke i stvaralačke pristupe u angažovanim antropološkim filmovima, da edukuje publiku o načinima uočavanja i prihvatanja raznolikosti lokalnih, kulturnih tradicija i da ukazuje na značaj kulturoloških specifičnosti i važnost očuvanja kulturnog nasleđa.

Žiri i selektori

Žiri

Ana Banić

Ana Banić je naučna saradnica na Institutu za etnologiju i antropologiju pri Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Od 2016. godine na istoimenom odeljenju radi na kursevima antropologija folklora, antropologija popularne kulture i antropologija medija i mediji kao izvor. Polja njenih istraživačkih interesovanja su iz oblasti proučavanja folklora, popularne kulture i digitalnih medija, manjinskih kulturnih identiteta, savremenih migracija i modernih turizmoloških fenomena.
Žiri

Petar Veljačić

Petar Veljačić nakon završenih studija etnologije i antropologije na Filozofskom fakultetu i Školi dokumentarnog filma Akademskog filmskog centra u Beogradu 2007. godine, bavi se raznim video produkcijama i projektima za rad sa mladima. Godine 2013. magistrirao je audiovizuelne umetnosti (master program filmske režije na Univerzitetu Sint-Lukas u Briselu, Fakultet umetnosti i dizajna), a 2017. završio je postdiplomsko istraživanje zvuka na Univerzitetu u Gentu i Univerzitetu Goldsmit. u Londonu (EPAS - European Postgraduate in Arts in Sound). Nakon diplomiranja aktivno radi u oblastima filmske i video produkcije i medijskog obrazovanja. Održao je radionice i treninge u Srbiji, Grčkoj, Litvaniji, Belgiji, Haitiju, Gvajani
Selektor

Relja Pekić

Relja Pekić, master etnologije i antropologije iz Beograda. Njegovo polje istraživanja je u domenu vizuelne antropologije, antropologije sporta i turizma i angažovane antropologije. 2018. godine postao je direktor Centra za Vizuelnu Antropologiju – VAC i član kolektiva “Vizantrop”. Relja je član selekcione komisije i direktor festivala angažovanog etnografskog filma “Vizantrop” koji se održao 2019. i 2020. u UK "Starom gradu" u Beogradu, a dva puta je izabran kao predsenik studentskog žirija na Međuanarodnom festivalu etnološkog filma u Beogradu. Autor je 6 kratkometražnih etnografskih filmova, a sa filmom “Raskršća kultura” osvojio je nagradu publike na prvom SEF festivalu iz Zadra. Na "ETNOFILM" festivalu (Rovinj) 2019.godine izabran je za glavnog selektora za studentski program. Pre 9 godina osnovao je radionicu “Škola vizuelne antropologije”, u kojima je učestvovao kao predavač, montažer i mentor.
Selektor

Kosta Talbić

Kosta Talbić je student Psihologije na Fakultetu Za Medije i Komunikacije, Prvi Krovadžija i Ko-Ko-Osnivač Društvenog Centra Krov. Kosta je začetnik i domaćin Metaphyisca podkasta, kao i Kluba Čitalaca Metafizičke Literature koji se bavi održavanjem svetske duhovne baštine. Takođe je Član i Organizator festivala Angažovanog etnografskog filma - Vizantrop.
Selektorka

Ana Cvetković

Ana Cvetković, rođena 20. avgusta 1987. godine u Kragujevcu. (Istog dana kad i Slobodan Milošević :D). Završila studije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, smer Etnologija i Antropologija. Tokom studija zainteresovala se za probleme društva u kome živi. Stoga 2008. upisuje dvosemestralni alternativni program “Centar za Ženske studije i istraživanje roda" u Beogradu i dobija njihov zvanični sertifikat. Kao vrlo aktivna članica Ženskih studija počinje sa radom 2010. godine na SOS telefonu Autonomnog Ženskog centra, a od 2012. vodi grupe samopomoći kao voditeljica sa iskustvom.
- Aprila 2012. kao učesnica mnogih regionalnih projekta, među kojima je “Osnaživanje mladih žena za praćenje vladinih politika u oblasti rodne ravnopravnosti” koju organizuju World Vision iz Irske sa predstavništvom u Tuzli, Dah Teatar Beograd, Infoteka Zenica i Sigurna ženska kuća Podgorica, osnovala je neformalnu grupu “Drugarice i Drugovi”, sve sa ciljem da nastavi sa aktivnostima i izvan svih projekta u cilju promovisanja rodne ravnopravnosti, borbe protiv diskriminacije, rasizma, homofobije i za društvo bez nasilja.
- Prva aktivnost „Drugarica i Drugova“, dobila je podršku Rekonstrukcije Ženski Fond, pri čemu su bile realizovane različite tematske radionice, između kojih je bila i fotografska radionica. Krajnji cilj projekta bila je reprezentacija ženskih identiteta u različitim marginalizovanim grupama, problematizovanje porodičnog, fizičkog, seksualnog i socijalno-ekonomskog nasilja kroz izložbu fotografija učesnica projekta. Izložba je predstavljena u Domu Omladine.
Moj rad je tada tekao ka spajanju aktivizma i umetnosti.
- Sledeća izložba je upravo vodila kroz kritičko promišljanje današnje feminističko aktivističke borbe, prikazane kroz vizuelno propagadni materijal o rodnoj ravnopravnosti na moderan, popularan i dostupan način. Izložba je nosila naziv „Feministkinje i država“, i bila je predstavljena u okviru Ženskog Medijskog Foruma – Ženerama.
- 2013. godine postaje mama Vukana.
- 2014. snimila film „Kako sam pobedila“ koji je bio prikazan na tematskoj večeri „Feminističke rediteljke Srbije“.
- Centar za Marginu | Beograd 2014 - 2015. Koosnivačica, kreativna konsultantkinja, autorka sajta czm.org.rs
- Katalista | Beograd 2016 - 2017. Edukatorka vršnjačkog nasilja u srednjim školama.
- Društveni Centar "Krov" | Beograd 2020 - trenutno. Koordinatorka projekata. Odgovorna urednica festivala "Vizantrop".
U slobodno vreme najviše voli da se bavi antropologijom, da bleji sa ljudima, sluša Pearl Jam i jede pizzu sa kulenom.

Oficijalna selekcija