Skip to main content

23. novembar, četvrtak

17:00 – 19:00 Prvi blok filmova

17:00 – 17:20 Utočište bolesti

17:20 – 17:29 Nestajanje

17:30 – 17:39 10 pisama za budućnost

18:40 – 18:51 Više od moje kose

19:30 – 20:00 Otvaranje izložbe fotografija radionice angažovane ulične fotografije Igora Čoka

20:00 – 20:10 Otvaranje petog festivala Vizantrop i predstavljanje programa

20:15 – 22:30 Drugi blok filmova

20:15 – 20:45 Mi smo kuće u kojima smo živeli + Q&A Live

20:45 – 22:30 Ivanin život + Q&A Stream

22:30 – 02:00 Krovodram – nastupaju: Slink, Mona Z, Baj:NO
(Drum’n’bass otvaranje u Društvenom centru KROV, ul. Kraljice Marije 47)

24. Novembar, petak

16:00 – 19:15 Prvi blok filmova

16:00 – 16:36 Kada reka postane granica

16:40 – 17:05 Od smeća do blaga: pretvaranje negativnosti u pozitivu

17:05 – 18:05 Prijemni ispit

18:15 – 19:15 Projekcija novih filmova Škole vizuelne antropologije iz Beograda + Q&A Live

19:20 – 22:30 Drugi blok filmova

19:20 – 20:50 MARGOT + Q&A Stream

20:50 – 21:50 Ptica, sveštenik i šesnaest kradljivaca prosa

21:50 – 21:55 Za Mahsu

21:55 – 22:30 Sveti + Q&A Stream

25. Novembar, subota

16:30 – 19:30 Prvi blok filmova

16:30 – 17:30 U beloj sobi + Q&A Stream

17:30 – 18:30 Predstavljanje SEF festivala i udruženja Antropop iz Zadra
(prikazivanje pobedničkog filma SEF festivala i diskusija)

18:30 – 19:30 Vezani

19:30 – 23:00 Drugi blok filmova

19:30 – 20:40 Nema zimskih praznika

20:45 – 21:00 Kula od slonovače

21:00 – 21:06 Vidljiva ruka

21:10 – 22:00 Glasovi – 6 fragmenata ljudskosti + Q&A Live

22:00 – 23:00 Uhođenje Černobilja: Istraživanje posle apokalipse

23:00 – 02:00 After Hours i druženje sa gostima festivala
(Društveni centar KROV, ul. Kraljice Marije 47)

26. Novembar, nedelja

16:00 – 19:00 Prvi blok filmova

16:00 – 18:20 Stara moda, novi život

18:30 – 19:00 A onda su nas odveli + Q&A Stream

20:20 – 23:00 Drugi blok filmova

19:15 – 20:15 Predavanje Branislava Stevanića „Uaaaa, sšsšsšsš, woeuhwe98fj, bam…:
Urbani aspekti istraživanja u etnomuzikologiji” i razgovor sa publikom

20:20 – 20:35 Čuvari vremena

20:35 – 21:30 Analogne prakse u digitalnim pejzažima + Q&A Stream

21:30 – 23:00 Odluka Žirija o pobedničkom filmu i prikazivanje filma pobednika

23:00 – 02:00 Vizantropovski Preložur
(Društveni centar KROV, ul. Kraljice Marije 47)