Skip to main content

Udruženje „Vizantrop“ je neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti etnologije i antropologije i drugih društveno-humanističkih nauka, kulture, obrazovanja i umetnosti, sa fokusom na vizuelne umetnosti i naučna istraživanja.

Ciljevi Udruženja su negovanje, razvoj i širenje kulture, obrazovanje u oblasti etnografskog i dokumentarnog filma i umetnosti, sa fokusom na naučnu praksu i filmsko stvaralaštvo.

„Mi smo bili uljezi, profesionalni uljezi. Za njih, a donekle i za nas same, bili smo ne-osobe, aveti, nevidljivi ljudi. Recept za postizanje onog tajanstvenog uslova za antropološki rad na terenu – glasio je: „biti uhvaćen ili biti skroz uhvaćen“.“

– Clifford Geertz

Osnivač, selekciona komisija

Relja Pekić

Relja Pekić, master etnologije i antropologije iz Beograda. Njegovo polje istraživanja je u domenu vizuelne antropologije, antropologije sporta i turizma i angažovane antropologije. 2018. godine postao je direktor Centra za Vizuelnu Antropologiju – VAC i član kolektiva “Vizantrop”. Relja je član selekcione komisije i direktor festivala angažovanog etnografskog filma “Vizantrop” koji se održao 2019. i 2020. u UK "Starom gradu" u Beogradu, a dva puta je izabran kao predsenik studentskog žirija na Međuanarodnom festivalu etnološkog filma u Beogradu. Autor je 6 kratkometražnih etnografskih filmova, a sa filmom “Raskršća kultura” osvojio je nagradu publike na prvom SEF festivalu iz Zadra. Na "ETNOFILM" festivalu (Rovinj) 2019.godine izabran je za glavnog selektora za studentski program. Pre 9 godina osnovao je radionicu “Škola vizuelne antropologije”, u kojima je učestvovao kao predavač, montažer i mentor.
PR Festivala, selekciona komisija

Ana Cvetković

Ana Cvetković, rođena 20. avgusta 1987. godine u Kragujevcu. (Istog dana kad i Slobodan Milošević :D). Završila studije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, smer Etnologija i Antropologija. Tokom studija zainteresovala se za probleme društva u kome živi. Stoga 2008. upisuje dvosemestralni alternativni program “Centar za Ženske studije i istraživanje roda" u Beogradu i dobija njihov zvanični sertifikat. Kao vrlo aktivna članica Ženskih studija počinje sa radom 2010. godine na SOS telefonu Autonomnog Ženskog centra, a od 2012. vodi grupe samopomoći kao voditeljica sa iskustvom.
- Aprila 2012. kao učesnica mnogih regionalnih projekta, među kojima je “Osnaživanje mladih žena za praćenje vladinih politika u oblasti rodne ravnopravnosti” koju organizuju World Vision iz Irske sa predstavništvom u Tuzli, Dah Teatar Beograd, Infoteka Zenica i Sigurna ženska kuća Podgorica, osnovala je neformalnu grupu “Drugarice i Drugovi”, sve sa ciljem da nastavi sa aktivnostima i izvan svih projekta u cilju promovisanja rodne ravnopravnosti, borbe protiv diskriminacije, rasizma, homofobije i za društvo bez nasilja.
- Prva aktivnost „Drugarica i Drugova“, dobila je podršku Rekonstrukcije Ženski Fond, pri čemu su bile realizovane različite tematske radionice, između kojih je bila i fotografska radionica. Krajnji cilj projekta bila je reprezentacija ženskih identiteta u različitim marginalizovanim grupama, problematizovanje porodičnog, fizičkog, seksualnog i socijalno-ekonomskog nasilja kroz izložbu fotografija učesnica projekta. Izložba je predstavljena u Domu Omladine.
Moj rad je tada tekao ka spajanju aktivizma i umetnosti.
- Sledeća izložba je upravo vodila kroz kritičko promišljanje današnje feminističko aktivističke borbe, prikazane kroz vizuelno propagadni materijal o rodnoj ravnopravnosti na moderan, popularan i dostupan način. Izložba je nosila naziv „Feministkinje i država“, i bila je predstavljena u okviru Ženskog Medijskog Foruma – Ženerama.
- 2013. godine postaje mama Vukana.
- 2014. snimila film „Kako sam pobedila“ koji je bio prikazan na tematskoj večeri „Feminističke rediteljke Srbije“.
- Centar za Marginu | Beograd 2014 - 2015. Koosnivačica, kreativna konsultantkinja, autorka sajta czm.org.rs
- Katalista | Beograd 2016 - 2017. Edukatorka vršnjačkog nasilja u srednjim školama.
- Društveni Centar "Krov" | Beograd 2020 - trenutno. Koordinatorka projekata. Odgovorna urednica festivala "Vizantrop".
U slobodno vreme najviše voli da se bavi antropologijom, da bleji sa ljudima, sluša Pearl Jam i jede pizzu sa kulenom.
Selekciona komisija, odgovoran urednik festivala "Vizantrop"

Kosta Talbić

Kosta Talbić je student Psihologije na Fakultetu Za Medije i Komunikacije, Prvi Krovadžija i Ko-Ko-Osnivač Društvenog Centra Krov. Kosta je začetnik i domaćin Metaphyisca podkasta, kao i Kluba Čitalaca Metafizičke Literature koji se bavi održavanjem svetske duhovne baštine. Takođe je Član i Organizator festivala Angažovanog etnografskog filma - Vizantrop.
Koosnivačica, odgovorna urednica festivala "Vizantrop"

Nina Mladenović

Nina Mladenović, završila je osnovne studije Etnologije i Antropologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu i interdisciplnarne master studije Kulturna politika i menadžment na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Ko-osnivačica je udruženja Vizantrop i jedna od organizatora festivala Angažovanog etnografskog filma - Vizantrop. Ko-autorka je nekoliko kratkih etnografskih filmova koji su prikazivani na festivalima u Srbiji i regionu. Od 2019. godine je mentorka i predavačica na Školi vizuelne antropologije, koju organizuje Centar za vizuelnu antropologiju – VAC. U okviru svog master istraživanja bavila temom prekarnih uslova rada u sektoru kulture u Srbiji.
Koosnivačica, odgovorna urednica festivala "Vizantrop"

Anđela Dostanić

Anđela Dostanić, rođena 1995. godine U Beogradu, diplomirala je Etnologiju i Antropologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Jedna je od ko-osnivačica udruženja Vizantrop i koordinatorka projekta i članica selekcione komisije Angažovanog festivala etnografskog filma – Vizantrop. Autorka je nekoliko studentskih filmova koji su gostovali na brojnim domaćim i stranim festivalima. Tokom osnovnih studija, pored vizuelne antropologije, zainteresovala se i za polje urbane antropologije. Trenutno završava internacionalni Erasmus Mundus master iz urbanih studija (4CITIES) u okviru kojeg je studirala na šest univerziteta u Briselu (VUB, ULB), Beču (Univie), Kopenhagenu (KU) i Madridu (UCM, UAM).

Radni prostor

Kolektiv „Vizantrop” je deo društveno angažovanog kreativnog centra „Krov” u Beogradu. Tri osnivačke zajednice Krova su Centar za vizuelnu antropologiju – VAC; Centar za etno-muzikološke aktivnosti – CED i Kolektiv VIZANTROP u saradnji sa raznim organizacijama i pojedincima.

Zahvalni smo na podršci naših partnera i prijatelja